Jaya, E., Kartika, R., & Saleh, C. (2017). KORELASI KADAR ION LOGAM Pb TERHADAP KADAR PROTEIN PADA KERANG TAHU(Meretrix meretrix) YANGDIAMBIL DI PERAIRAN PANTAI BUNYU KALIMANTAN UTARA. PROSIDING SEMINAR KIMIA, , 40-47. Retrieved from http://jurnal.kimia.fmipa.unmul.ac.id/index.php/prosiding/article/view/541