Jaya, E., Kartika, R., & Saleh, C. 2017 Dec 29. KORELASI KADAR ION LOGAM Pb TERHADAP KADAR PROTEIN PADA KERANG TAHU(Meretrix meretrix) YANGDIAMBIL DI PERAIRAN PANTAI BUNYU KALIMANTAN UTARA. PROSIDING SEMINAR KIMIA. [Online] :