Jaya, Edi, Rudi Kartika, & Chairul Saleh. " KORELASI KADAR ION LOGAM Pb TERHADAP KADAR PROTEIN PADA KERANG TAHU(Meretrix meretrix) YANGDIAMBIL DI PERAIRAN PANTAI BUNYU KALIMANTAN UTARA." PROSIDING SEMINAR KIMIA [Online], (0): 40-47. Web. 18 Sep. 2019