Octavianus, R., Kartika, R., & Hindryawati, N. 2017 Dec 29. ANALISIS KADAR LOGAM Pb, Mn DAN KANDUNGAN PROTEIN PADA DAGING UDANG WINDU (Penaeus sp.) YANG DIAMBIL DI PERAIRAN SUNGAI DONDANG KECAMATAN MUARA JAWA. PROSIDING SEMINAR KIMIA. [Online] :