Octavianus, Riyan, Rudi Kartika, & Noor Hindryawati. " ANALISIS KADAR LOGAM Pb, Mn DAN KANDUNGAN PROTEIN PADA DAGING UDANG WINDU (Penaeus sp.) YANG DIAMBIL DI PERAIRAN SUNGAI DONDANG KECAMATAN MUARA JAWA." PROSIDING SEMINAR KIMIA [Online], (0): 85-93. Web. 18 Apr. 2019