Octavianus, Riyan, Kartika, Rudi, AND Hindryawati, Noor. " ANALISIS KADAR LOGAM Pb, Mn DAN KANDUNGAN PROTEIN PADA DAGING UDANG WINDU (Penaeus sp.) YANG DIAMBIL DI PERAIRAN SUNGAI DONDANG KECAMATAN MUARA JAWA" PROSIDING SEMINAR KIMIA [Online], (29 December 2017)