M, E., & Sitorus, S. (2017). PEMANFAATAN AMPAS TAHU SEBAGAI ARANG AKTIF DALAM MENURUNKAN KADAR COD, NITRIT DAN NITRAT PADA LIMBAH CAIR INDUSTRI TAHU. PROSIDING SEMINAR KIMIA, , 124-128. Retrieved from http://jurnal.kimia.fmipa.unmul.ac.id/index.php/prosiding/article/view/559