M, E., & Sitorus, S. 2017 Dec 30. PEMANFAATAN AMPAS TAHU SEBAGAI ARANG AKTIF DALAM MENURUNKAN KADAR COD, NITRIT DAN NITRAT PADA LIMBAH CAIR INDUSTRI TAHU. PROSIDING SEMINAR KIMIA. [Online] :