M, Eka, & Saibun Sitorus. " PEMANFAATAN AMPAS TAHU SEBAGAI ARANG AKTIF DALAM MENURUNKAN KADAR COD, NITRIT DAN NITRAT PADA LIMBAH CAIR INDUSTRI TAHU." PROSIDING SEMINAR KIMIA [Online], (0): 124-128. Web. 23 Apr. 2019