Pradani, S., Sukemi, S., Farah, H., & Irfan, A. 2017 Dec 30. PENGARUH SUHU TERHADAP PENJERAPAN EKSTRAK ETANOL PDPM (PUCUK DAUN PUCUK MERAH) OLEH KERTAS SARING. PROSIDING SEMINAR KIMIA. [Online] :