Pradani, Sela, Sukemi Sukemi, Harra Ismi Farah, & Ade Irfan. " PENGARUH SUHU TERHADAP PENJERAPAN EKSTRAK ETANOL PDPM (PUCUK DAUN PUCUK MERAH) OLEH KERTAS SARING." PROSIDING SEMINAR KIMIA [Online], (0): 191-193. Web. 15 Sep. 2019