Pradani, Sela, Sukemi, Sukemi, Farah, Harra, AND Irfan, Ade. " PENGARUH SUHU TERHADAP PENJERAPAN EKSTRAK ETANOL PDPM (PUCUK DAUN PUCUK MERAH) OLEH KERTAS SARING" PROSIDING SEMINAR KIMIA [Online], (30 December 2017)